۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

برای شاهین نجفی بت شکن،پیامبر خردگرایی

از همان روز اول که تور را شنیدم که درد من را فریاد میزدی، از همان روزی که دیدم کلامت  رنگ شعار ندارد و تو  از جنس خودمانی و اگر از درد میگویی چیزی نمی سازی و فقط رپ وار آن را بر زبان جاری میکنی،از همان روزهای اول،آن روزها که مثل الان تو را زیاد نمیشناختند و من هر روز به وبلاگ کوچکت در بلاگفا سر میزدم تا دردنوشته هایت را به جان دل بنوشم  میدانستم،میدانستم که تو را اشتباه نگرفته ام، تو همان پیامبر راستین خردگرایی هستی که شعرهایت را نسل فردا به جای کتاب های دینی زمزمه خواهند کرد...شاهین جان اکنون که وارد بتکده شده ای و بت های تعصب و خرافات را با تبر کلامت شکسته ای ،اکنون که شرتر از همیشه عجز بت بزرگ را   به رخ بت پرستان زنجیرخو کشیده ای میخواهم بدانی تو تنها نیستی،،کرکسان نیز ببینند این شاهین تنها نیست، از هنجره ی این شاهین تیز پرواز هزارن عقاب در آسمان آزادی به پرواز خواهد امد.بخوان شاهینِ ما، استوار تر از همیشه بخوان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر