۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

یک معادله چهارده مجهولی برای برخی سلطنت طلبان!

با توجه به اینکه برای عده ای از پیروان راستین مکتب روان شاد شعبان جعفری درک اینکه "یک منتقد سلطنت لزوما یک خط امامی نیست"بسیار ثقیل مینماید لذا از دوستان خواهشمندم راهکاری ارائه دهند تا این معادله بسیار بسیار سنگین و پیچیده برای آی کیو این دوستان را به ایشان حالی کنیم،بنده پس از سال ها تلاش و مجاهدت در این زمینه ناتوان گشته و چون موفق به چنین امر خطیری نشدم آروزی شفای عاجل برایشان از خداوند متعال که ذلیل مرده نمیدانم وجود دارد یا نه نمودم...و من الله التوفیق الاحقر متین آزادی

۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

آقای سروش،عرصه سیمرغ نه جولانگه توست!


عبدالکریم سروش که دو لفظ متناقض روشنفکر و دیندار را به عنوان لقب بر دوش می کشد همانطور که انتظار میرفت هراسان از به خطر افتادن بیضه ی اسلام جدیدالتاسیس رحمانی، دست به قلم برده تا شاید تابو و بت های  شکسته شده جهل و خرافه اسلامی را اندکی با باند تقیه ترمیم کنند، ابتدا با همان خدعه ی مشهور  اسلامی ژست مدارا با منتقدین را بر میدارد، واینطور وانمود میکند که آهنگ "نقی" و امثالهم فقط فحش نامه هایی هستند که برای تفنن نگاشته میشوند و طنازان نقاد دین عاری از هرگونه منطق و سواد میباشند که صرفا از سر لجبازی با عوام دیندار به فعالیت میپردازند.
 جناب سروش حتما پیگیر فعالیت های منتقدان دین بوده اید و خیل اینان که روز به روز بر تعداد آنها افزوده میشود را دیده اید ،اینجا دو فرض برای شما متصور میشویم یا از شعور و بینش پایینی برخوردارید که زبان طنز را نمیدانید و شوخی با امامان و فرضا نسبت دادن مفاهیم جنسی به ایشان را به مانند اسلاف خود مشمول ساب النبی میدانید یا اینکه به خوبی مفهوم طنز و نقد طنزگونه را میدانید و با حربه مضحک "توهین به عقاید" میخواهید این حرکت شجاعانه را محکوم کنید که این احتمال دوم را بسیار محتمل تر میدانم.
در جایی به کسانی که دوست داشتید اکنون با کت و شلوار خود در منصب انان باشید انتقاد کرده و خطاب به فقها گفته بودید اعمال جمهوری اسلامی دل انسانیت و "اسلامیت" را بدرد آورده! در اینکه اعمال جمهوری اسلامی نه از امروز که از زمانی که شما نیز چنگی بر زخم های  مبارزین راه آزادی وطن داشتید دلِ انسانیت را به درد آورده است شکی نیست،اما کجای حرکات جمهوری اسلامی دل اسلام را دردناک کرده است جناب سروش؟آیا قتل و کشتار رسمی غریب برای پیشوایان شماست؟ آیا سر به عدم سپردن منتقدین در اسلام ناب محمدی (و نه اسلام جدیدالتاسیس شریعتی و شرکا) رسم نبوده است؟آیا در مدینه فاضله محمد دروغ و مکر و ریا نبوده؟
 خیر جناب سروش،اتفاقا جمهوری اسلامی، اسلام را در جهت عکس آن تا حدودی اِعمال میکند، که اگر اسلام مورد نظر محمد و علی و الخ  اجرا میشد آمار قتل و رجم و صلب و جلد سر به آسمان میکشید و بدون حضور غایب مفقودالاثرتان دریای خون به راه می افتاد. پس رسم سوفسطائیان را کنار بگذارید جناب سروش یا دباخ. 
مشکل شما با حکم ارتدادها نیست که اگر بود زمان "انقلاب بی فرهنگی" که بیش از اینها شاهد اینگونه فتاوی بودیم ابراز میشد،مشکل شما شکسته شدن بت هایی است که سالیان سال عوام الناس فکر میکردند با برشمردن رذائل انها تبدیل به سنگ و با بردن اسمشان جز با سلام  صلوات خسرالدنیا و الاخره خواهند شد...
پس جناب شما و تمامی منادیان اسلام رحمانی به گوش باشید شک نکنید روزی اکثریت مطلق جامعه خواهیم شد، گوشت گاو را خواهیم خورد حتی اگر برای عده ای گاو مقدس باشد، ،بت ها را خواهیم شکست حتی اگر بت پرستان را غضب ناک کندو احکام بول و غائط خیز اسلام را به طنز خواهیم کشید حتی اگر برای شمایان گران باشد.