۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

یک معادله چهارده مجهولی برای برخی سلطنت طلبان!

با توجه به اینکه برای عده ای از پیروان راستین مکتب روان شاد شعبان جعفری درک اینکه "یک منتقد سلطنت لزوما یک خط امامی نیست"بسیار ثقیل مینماید لذا از دوستان خواهشمندم راهکاری ارائه دهند تا این معادله بسیار بسیار سنگین و پیچیده برای آی کیو این دوستان را به ایشان حالی کنیم،بنده پس از سال ها تلاش و مجاهدت در این زمینه ناتوان گشته و چون موفق به چنین امر خطیری نشدم آروزی شفای عاجل برایشان از خداوند متعال که ذلیل مرده نمیدانم وجود دارد یا نه نمودم...و من الله التوفیق الاحقر متین آزادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر