۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

به عنوان يك هوادار پرسپوليس به شرافت ناصر حجازي درود ميفرستم.

اينكه هوادار تيم سرخ هستم دليل نميشود تا به اسطوره ي بزرگ ورزش ايران زمين كه شرافت خود را به خورشت ضحاكي نفروخته سر تعظيم نياورم. چنين بزرگ مرداني هستند كه چه قرمز ،چهآبي و چه هر رنگ ديگر به مانند تختي براي ما اسطوره هستند و اسطوره خواهند ماند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر