۱۳۹۰ فروردین ۲۵, پنجشنبه

رامين پرچمي ميتونست به جاي دلقكهاي اخراجي ها3 باشد ولي اكنون دربند است تنهايش نگذاريم.

رامين پرچمي بازيگر اخراجي ها دو ميتوانست بازيگر اخراجي ها 3 هم باشد و از مواجب و مواهب رژيم ولايت فقيه بهرمند شود اما با رشادت و جوانمردي به اين بازي مسخره نه گفت و همراه و هم آوا با مردم گشت تا اكنون در بند حگومت ضد هنر باشد... فراموش نميكنم اورا و خواستار آزادي فوري اين عزيز دربند هستيم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر