۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

مادر ببين اينگ منم سهراب تو/ مادر من ُ ما را بدان سهراب خود

سهراب جان تولدت مبارك ، آسوده بخواب...

۱ نظر:

 1. عزیزم سهراب جان غنچه هائی مثل توبایدپرپر شود قبل از شکفته شدن خونهای جوجه ققنوسهائی مثل تو
  تو باید درخت آزادگی رهائی از بندرا آبیاری کند
  تو عزیز مادرقربانی هدفی نامعلوم و نامشخص شدیم
  ای بلندپرواز آیا ما میتوانیم رو سفید در برابر
  روح بزرگت باشیم ای ننگ بر ما که در آینده نتوانیم
  در برابر این بدهی عظیمی که به تو داریمسربلند
  باشیم عزیز دردل خاک خفته سال روز تولدت را وقتی
  با صدای بلند به تو تبریک میگوئیم که حداقل ارزنی
  حقتو گرفته باشم .

  پاسخحذف