۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

جنابان اميرارجمند ، واحدي و ديگر ليدرها لطفا سرعتر برنامه را اعلام كنيد بايد اطلاع رساني كنيم.

در شرايطي كه مير حسين و كروبي را در تنگنا قرار داده اند و تقربا بازداشت شده اند لزوم حركتي محكم از جانب جنبش سبز بيش از بيش نمايان ميشود اما اين حركت مستلزم اطلاع رساني بسيار قوي مانند آن چيزي كه براي 25 بهمن شاهد بوديم ميباشد. لذا از كساني كه برنامه ريز اينگونه حركات هستند تقاضا ميشود حداقل يك هفته قبل فراخوان را اعلام كنند تا ما اعضا جنبش فرصت كافي براي اطلاع رساني آن را داشته باشيم.

۱ نظر:

 1. پیشنهادهای من (ژوبین)

  یکم____اگر جمهوری اسلامی موتور سیکلت سوارانی را میفرستد برای ترساندن مردم، مردم هم موتور سیکلت دارند
  آنهایی که "موتور و کلاه کاسکت" دارند با هم هماهنگ بشوند و گروهی به سوی لباس شخصیها و پلیس بتازند
  آنهایی که ماشین دارند (بویژه خودروهایی کهنه) گروهی با هم همآهنگ بشوند به سوی پلیس و یگان و لباس شخصی و.... بتازند
  از خودتان در این زمانها نگهداری کنید و بپای خودتان باشید، خواهید دید که آنها از ترس خواهند مرد چون شما بیشترید
  چه پیاده و چه سواره (با ماشین و موتور) یادتان باشد با هم هماهنگ باشید و با هماهنگی به تازید.

  دوم____مچنین کاغذ نوشته را از سر بگیرید چاپگر امروزه فراوان و ارزان است اگر چاپگر ندارید با ماژیک بنویسد ، و همچنین پرده نویسی کنید
  و در نوشته ها از نیروها بخواهید با شما باشند به سوی شما برگردند بزرگ اینها را بنویسد تا در عکس و فیلم نمایان باشد چون
  همه هتا جمهوری اسلامی هم میبیند تا اینجوری آنانی که خواهان سرکوب نیستند به سوی جنبش سبز سُر بخورند دودلی را کنار بگذارند
  چرا که نوشته و نمادین اعتراض کردن خیلی تاثیر گذارتر است، خواسته ها و خواهش ها را بر روی پرده و کاغذ بیشمار انجام بدهید
  نمادهای جنبش و پوستر های کشته شدگان پارسال و امسال و رنگ سبز، مچبند سبز و بویژه شال برای پوشاندن چهره ی خود که
  اگر سبز باشد نمادین تر است بکار بگیرید و یادتان باشد همیشه پویایی خودتان را داشته باشید، خودباوری به خودتان داشته باشید و
  به فراخوانهای سران جنبش تکیه نکنید، خودتان جنبش را رهبری و پیوسته تا مردمسالاری راستین دونباله دهید .

  نکته سوم____ نزدیک به زمان راه پیمایی گروهی از سراسر شهر چندین بسته "پونیز درشت و بزرگ" فراهم بکنند از فروشگاه های گوناگون شهر
  زآنپس چندین کس پیاده و هم چنین با موتور سیکلت در خیابان هایی که به جایگاه های راهپیمایی می انجامد و منتهی میشود
  سرتاسر پهنه ی "پیادرو و خیابان" را در چنیدن بخش پونیز بپاشن تا موتور و ماشینی و اتوبوس و کامیونی که از خیابان و پیادرو میخواهند بروند
  چرخشان پنچر شود و "راه بندانی سخت" در بگیرد که جای گذر هیچ ماشینی نباشد!!!
  در این هنگام شلوغکاری بسیاری میشود که برای سبز ها بسیار سودمند و برای نیروهای سرکوبگر و موتور سواران ولایت فقیه
  رنج آور خواهد بود.!

  نکته چهارم____ در این زمان گروهی باید از این شلوغی بهرهگیری کنند تا آنجا که میتوانند با بریدن سیم برق و تلفن کلانتری و فرمانداری و شهرداری و....
  مایه دردسر آنان شوند.
  و همچنین برای بریدن سیم های تیرهای برق بیرون از شهر به جاده های برون شهری گذر کنند و با انبر بزرگ سیمهای آن را ببرند.
  و همچنین برای آتش بیشتر از ماده های ترکشی و انفجاری که در چهارشنبه سوری هست بو همچنین تینر و نفت بهره بجویند.
  در 25 بهمن درب مترو ها رو بسته بودند تا آنجا که میدانم برای اینکه مردم جابه جا نشوند با مترو!
  که در این زمینه باید به سندلیها و شیشه و درب خود مترو و هتا آتش زدن مترو و هر چه که بر مردم سبز میبندند آسیب زد، چرا که
  این مترو برای مردم هست و به هر روی این مردم دو روز دیگر که به مترو میخواهند بروند، ایستگاهها
  و خود مترو باید تاوانش را پس بدهد.

  این نکته ها را من در جای دیگر هم نوشتم و نامه دادم به تارنما ها و
  تارنگارها تا شاید کسانی که در شهر های شلوغ زندگی میکنند و هستند بکار ببندند 100% مایه ترس زورگویان خواهد شد.
  از این راه ها میتوان بخش های مهم شهر را در دست گرفت و نیروهای سرکوبگر را به واپس راند که به مهار شهرها و پیروزی پی در پی
  مردم می انجامد.

  ********************************************************************

  خوب است شما نیز تا میتوانید این را با توانایی رسانه ای که دارید به گوش این و آن و هر کس که میشناسید بویژه تهران برسانید
  من خودم چون در شهر کوچکی زنگی میکنم اینجا بدرد نمیخورد شهر های بزرگ بویژه تهران کاری تر و ارزشمند تر است.
  این را هم بگویم امروزه که چابگر به فراوانی و ارزانی در دسترس هست باید خوب ازش بهره گرفته شود
  و همچنین نوشته ها از نمونه گفتارهای سران جنبش سبز
  را به "ام پی تری" و بانگ و صدا دربیاورید و از اینترنت گرفته تا موبایل از راه (بلوتوس) فراگیر نمایید
  خواهشمندم، همگی یادتان باشد "هر شهروند یک ستاد است"، رسانش فرز و چابک و فراگیر و فراوان و نوآوری را به یاد بسپرید

  با سپاس

  بدرود.

  پاسخحذف