۱۳۹۰ دی ۱۹, دوشنبه

پَ نَ پَ تحریم انتخابات!


یکی میگفت : میخوای عزت نفست را حفظ کنی ؟ میخوای با آبرو سرت رو مقابل مردم بخصوص مادران سهراب ها و ندا ها و اشکان ها بالا بگیری ؟ میخوای حقیقت را فدای مصلحت نکنی ؟ میخوای به خواسته مردم مظلوم احترام بگذاری ؟

گفتم : پَ نَ پَ میخوام تو انتخابات شرکت کنم .

بالاخره ما رو هم وارد نهضت پَ نَ پَ کردید یادتون باشه !!

۱ نظر: