۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

هشدار به پیروان طریقت نقوی!

شنید ها حاکی از این است که علویون و عباسیون ملعون برای جایگاه امام نقی (نق) نقشه کشیده اند و درسدد هستند تا همین جایگاه نازل دهمی رنکینگ امامان را به حضرت عباس اختصاص دهند، نقویون به گوش باند در صورت چنین اقدامی فورا امشب بر پشت بامها فریاد "یا نقی میر نقی" و "نقی اکبر" سر دهند و این فتنه ی عظیم را خنثی سازند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر