۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

سالي پر از آگاهي براي دوست و دشمن آرزومندم.به اميد روز رهايي

سال نو بر تمامي شهيدان راه آزادي ، اسيران در بند راه آزادي و دوستان اينترنتي به عنوان پويندگان راه آزادي خوش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر